Antique is not just vintage 

img_0093
ของเก่า หรือที่รู้จักว่า antique ต้องอายุเท่าไร อย่างไร

เก่าเพราะใช้บ่อยจนสึกหรอ ถือเป็นของเก่าหรือไม่  หรือเก่าเพราะมีมานาน นับตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่จึงเรียกได้ว่าเป็นของเก่า

ของเก่าที่ขึ้นป้ายว่า antique หรือ antiquité ได้ ต้องมีอายุ 100 ปีขึ้นไป หรือต้องมีอายุอย่างน้อย 80 ปี เพราะนับว่าเป็นวัตถุที่สืบทอดครอบครองมาถึง 2 ชั่วอายุคน (ปกตินับอายุคน 50 ปี) จึงนับเป็นของเก่า – antique ได้

แต่ถ้ามีการปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อเทียบกับของดั้งเดิมเกิน 40 % จะติดป้ายเป็น antique ไม่ได้

มูลค่าของของเก่าจะมากน้อยขึ้นกับความเก่า ความหายาก ความครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งต้องจ้างผู้ประเมินมาทำการประเมินราคา

..

ส่วน Vintage คำนี้มีที่มาจากการระบุปีของฉลากที่ติดบนขวดไวน์ (vin=vine) บอกปี บอกถิ่นที่ผลิต ปีไหน ถิ่นไหน เพราะแต่ละปี แต่ละถิ่นให้ไวน์รสดีไม่เหมือนกันเลย

ฉลากบนขวดเป็นข้อมูลที่เพิ่มคุณค่าให้ไวน์ ดังนั้นช่วงเวลาปีที่แน่นอนจึงเป็นตัวกำหนดยุคสมัย รวมมาถึงคำว่า vintage คนขายต้องระบุให้เห็นชัดว่าเป็นที่อยู่ในยุคสมัยไหน และจะเป็นของ vintage ต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แต่ถ้านำผ้าลูกไม้เก่าอายุ 50 ปี มาตัดตามแบบเสื้อผ้ายุค 1960 ก็เรียกว่าเป็นเสื้อผ้าสไตล์ vintage ไม่ใช่ของ vintage เพราะต้องนับปีที่ผลิตเป็นสำคัญ

vintage มีคุณค่าด้วยอายุ

style vintage จะไม่ใช่ของคุณค่าเดียวกัน เพราะอายุต่างกัน

สินค้าเก่า อายุน้อย ขายเป็นของเก่า แต่ไม่ใช่ antique หรือ vintage

คุณค่าจึงอยู่ที่ผู้รู้จะเข้าใจ ไม่ใช่แค่ป้าย

 

แล้ว คุณละ เป็น antique หรือ vintage ?…..

One thought on “Antique is not just vintage 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s