อัศวเมธ

พิธีอัศวเมธ” เป็นพิธีที่ต้องกระทำให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักในฤคเวท (คัมภีร์เล่มแรกในพระเวททั้ง 3) เพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นมหาจักรพรรดิ และเพื่อบูชาแสดงความภักดีแด่พระผู้เป็นเจ้า

พราหมณ์จะทำการคัดเลือกม้าที่มีอายุมากกว่า 24 ปี แต่มีรูปร่างถูกต้องตามลักษณะและสมบูรณ์แข็งแรงดี มาทำพิธี (ม้ามีอายุ 25-30 ปี) โดยปล่อยม้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วให้ม้านั้นวิ่งไปตามใจชอบเป็นเวลาหนึ่งปี ถ้าม้านั้นวิ่งผ่านดินแดนใด เจ้าผู้ครองนครแห่งนั้นต้องออกมาต้อนรับ และถวายบรรณาการแด่พระราชาเจ้าของม้านั้น อันแสดงถึงการยอมรับในอำนาจและบารมี

แต่ถ้าราชาของดินแดนนั้นไม่ยอมรับ เขาก็จะขัดขืนด้วยการจับม้าที่ใช้ในพิธีนี้กักไว้แล้วทำสงครามกัน หากชนะก็ปล่อยม้าให้วิ่งต่อไป แต่ถ้าพ่ายแพ้ก็เท่ากับจบพิธี

เมื่อครบ 1 ปี ก็ทำการปล่อยม้าอัศวเมธอีกตัวไปในทิศทางอื่นๆ เพื่อประกาศความเป็นจักรพรรดิราช

ในฤคเวท หากทำพิธีอัศวเมธครบ 100 ครั้ง ก็จะได้ครอบครองเป็นใหญ่ในสวรรค์อย่างถูกต้องตามหลักพระเวทโบราณ  พระอินทร์หรือเทพเจ้าองค์ใดก็จะไม่สามารถมาคัดค้านความชอบธรรมนี้ได้

อย่างไรก็ตาม หลายครั้งที่มีผู้ทำพิธีอัศวเมธ เกือบครบ 100 ครั้งแล้ว พระอินทร์ก็มักเข้ามาขัดขวางพิธี เพื่อไม่ให้พระองค์ต้องสูญเสียตำแหน่ง

old horse for the sacred ritual ceremony of the great

 

ความชอบธรรมมีในอายุ วรรณะ พละ และวิถี ผู้ยิ่งใหญ่พึงเข้าใจให้ลึกซึ้ง

อย่างไรก็ตาม ต่อมา ม้าอัศวเมศ จะใช้ม้าขาว ทำการบูชา พระอินทร์ พระยม พระพิรุณ ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 3 ปี แล้วใช้ในพิธีนี้ แต่ไม่ใช่เรื่องความชอบธรรมแบบเทวพิธีอีก แต่เป็นอำนาจของจักรพรรดิ์ในโลกนี้แทน

One thought on “อัศวเมธ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s