สถาปัตยกรรมโมเดิร์นรุ่นแรกในไทย

พระราชนิเวศฯ มีเสา 1080 ต้น โดยที่เสาทุกต้นในโครงการจะตรงกันหมด เป็นระบบกริดไลน์ (grid line) ทำให้เป็นข้อสังเกตได้ว่า ตัวพระราชนิเวศน์ไม่ใช่วิคตอเรียนอย่างที่เข้าใจกันแต่แรก

แต่เป็นการก้าวเข้าสู่ Modern Architecture เพราะมีการนำระบบ Modular System เข้ามาใช้งานแล้ว

ซึ่งจริงๆแล้วระบบ Modular system ถูกนำมาใช้ฝาปะกนของบ้านเรือนไทยเช่นกัน

ทำให้แยกไม่ออกว่าเป็นวิธีคิดแบบตะวันตกหรือตะวันออก

นอกจากนั้นส่วนประกอบต่างๆยังถูกผลิตมาจากที่อื่น แล้วขนส่งมาประกอบที่นี่

เป็นการก่อสร้างในระบบ knock down เมื่อ 94 ปี ก่อน

พื้นก็เป็นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปโบราณยกมาติดตั้ง เคยเข้าใจว่าเป็นคอนกรีตสมัยใหม่เมื่อบูรณะครั้งก่อน

เสาที่ใช้ในการก่อสร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ไม่มีเหล็กเส้นเลย ใช้คอนกรีตหลา (Mass Concrete) ทั้งหมด เหตุผลคือ

ตัวอาคารตั้งอยู่ริมทะเลทำให้เสาไม่โดนคลอไรด์จากทะเลเล่นงาน เลยใช้คอนกรีตอย่างเดียวในการรับแรงดัด

บัวที่ใช้บนเสาทุกต้น ทำมาจากหินแกรนิตแล้วบริเวณฐานเสา จะมีการเว้น Gap ไว้ เพื่อใช้ในการหล่อน้ำ กันมดตะนอย

ซึ่งจะมีเยอะมากในช่วงปลายฝนต้นหนาว ลักษณะของการหล่อกันแมลงแบบนี้

พบได้ในสถาปัตยกรรมแถบๆปีนัง

เสาทุกต้นตั้งอยู่บนทราย เป็นฐานฟลุตติ้ง ที่ความลึก1.20 เพราะทรายกระจายน้ำหนักได้ดี ทำให้ไม่ต้องมีเสาเข็ม

อ่านต่อ

นิเวศมฤคทายวัน

One thought on “สถาปัตยกรรมโมเดิร์นรุ่นแรกในไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s