สายลม

เทพเจ้าสายลมตามปกรณัมกรีก

เทพแห่งสายลม เป็นเทพเจ้าที่มีปีก เรียกกันว่า Anemoi (winged man) ประกอบด้วยเทพเจ้า 4 องค์ ได้แก่ Boreas เทพเจ้าแห่งสายลมทิศเหนือ, Notos เทพเจ้าแห่งสายลมทิศใต้, Zephyrus เทพเจ้าแห่งสายลมตะวันตก และ Eurus เทพเจ้าแห่งสายลมตะวันออก

เทพเจ้าแห่งสายลมเป็นบุตรของเทพไททันนาม Astraeus (เทพเจ้าแห่งดวงดาว) และ เทพธิดาไททันนาม EOS เทพธิดาแห่งรุ่งอรุณ

BOREAS เป็นเทพเจ้าแห่งสายลมผู้มีปีกสีม่วง เป็นเทพเจ้าแห่งฤดูหนาว อาศัยอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ Heperborea ซึ่งเป็นดินแดนแห่งใบไม้ผลินิรันดร์

NOTOS เทพเจ้าแห่งสายลมทิศใต้ เป็นผู้นำลมฝน พายุ มาในปลายฤดูร้อน อาศัยในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ Ethiopia

ZEPHYRUS  เทพเจ้าแห่งสายลมตะวันตก เป็นเทพเจ้าแห่งฤดูใบไม้ผลิ มักมีผู้เข้าใจผิดว่าเป็นกามเทพ (EROS)

EURUS เทพเจ้าแห่งสายลมตะวันออก เป็นเทพเจ้าแห่งฤดูใบไม้ร่วง อาศัยอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ (Helios)

นอกจากนี้ยังมี เทพธิดาอัลซิโอเน่ ( ALCYNONE) เป็นสตรีกึ่งเทพ ธิดาของเทพเอโอรัส (Aeolus) เทพแห่งลม นางได้เป็นมเหสีของกษัตริย์ซีอิกซ์ (Ceyx) แห่งเมืองเธสซาลี (Thessaly)  ต่อมากษัตริย์ซีอิกซ์เสียชีวิตในอุบัติเหตุเรือแตก อัลซิโอเน่ได้กระโดดลงทะเลตายตาม   เหล่าทวยเทพสงสารจึงเปลี่ยนร่างของทั้งสองให้เป็นนกฮัลเชียน (halcyon)  เมื่ออัลซิโอเน่ในร่างนกศักดิ์สิทธิ์สร้างรังของนางที่ชายฝั่งทะเล คลื่นน้ำก็พังทลายรังนั้น เทพเอโอรัสจึงหยุดสายลมและทำให้คลื่นทะเลสงบ ไม่มีลมพายุเป็นเวลา 7 วันทุกปีเพื่อที่นกฮัลเชียนจะได้วางไข่  นกฮัลเชียนก็กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบราบรื่นในการเดินทางทางเรือ

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s