เครื่องหอม

เครื่องหอม เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งมนุษย์ได้ใช้ความสังเกตและทดลอง
จากจุดเล็ก ๆ โดยเริ่มจากการสัมผัสกลิ่นดอกไม้ที่โชยกลิ่นหอมมาสัมผัสจมูกทําให้เกิดความพอใจ
และมีความสุข

ในขั้นต้นก็เพียงเด็ดดมแล้วทิ้งไป ต่อมาก็นําเอาดอกไม้หอมเหล่านั้นมาประดับตามร่างกาย ดูแล้วสวยงาม แถมผู้ประดับยังหอมอีกด้วย จากกลิ่นหอมที่เกิดจากดอกไม้เหล่านี้เอง มนุษย์เริ่มสังเกตความหอมที่เกิดจากส่วนอื่นของต้นไม้ เช่น ใบ เปลือก เนื้อไม้ ราก และยางของต้นไม้และสังเกตต่อไปถึงกลิ่นหอมในตัวสัตว์ เช่น ชะมด ปลาวาฬ และตัวบีเวอร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังรู้จักสกัดเอาน้ำมันหอมจากพืชและสัตว์ นํามาใส่ภาชนะเก็บไว้ได้อีก วิวัฒนาการจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง ใช้เวลาเป็นพัน ๆ ปี กว่าจะเป็นเครื่องหอมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

นอกจากนั้น เครื่องหอม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มีกลิ่นหอม เช่น แป้งร่ำ น้ำอบไทย, สิ่งที่ทำให้มีกลิ่นหอม เช่น ชะมดเช็ด กำยาน พิมเสน

เครื่องหอมที่สำคัญ ปรากฎอยู่ในบันทึกสิ่งของสามอย่างที่โหราจารย์นำมาถวายกุมารเยซูคริสต์ ขอกำนัลทั้ง 3 นั้น เป็นสิ่งของโดยธรรมเนียม ได้แก่

ทองคำ (Gold) มในยุคโบราณมนุษย์จะใช้ทองคำ (สิ่งที่บริสุทธิ์) ในการถวายให้แด่กษัตริย์เท่านั้น เพื่อแสดงความสูงส่ง

กำยาน (Frankincense) เป็นเครื่องหอมที่ใช้เผาบูชาในวิหาร ศาสนสถาน เพื่อแสดงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์

มดยอบ (Myrrh) สมัยโบราณใช้เป็นเครื่องประเทืองผิว หรือใส่มดยอบในถุงเครื่องหอมเพื่อห้อยคอให้มีกลิ่นหอมและแต่งห้องนอน สร้างอรรถรสชวนประทับใจ อีกทั้งยังใช้ในการรักษาโรคทางเดินอาหาร หรือใช้เป็นเป็นเครื่องหอมในวิหารแห่งความตาย ใช้ชะโลมศพ เป็นเครื่องหอมที่ช่วยดับกลิ่นศพอีกด้วย

 

กำยานได้มาจากต้นกำยานที่เป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงประมาณ 10-20 เมตร พบได้ทั่วไปในแถบเขตร้อน เช่น แหลมมลายู เกาะสุมาตรา เกาะชวา เกาะบอนิโอ หรือในประเทศไทย โดยผู้ที่ผลิตกำยานจะนำขวานฟันที่บริเวณเปลือกของต้นเพื่อให้ยางออกและจะเริ่มเก็บ เมื่อยางมีความแห้งแข็ง ปัจจุบัน กำยานยังถูกใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางต่างๆ เช่น นํ้าอบ ธูป เมื่อผู้ใช้ต้องใช้กำยานจะใช้ไฟหรือความร้อนเผาเพื่อให้เกิดควันซึ่งมีสรรพคุณ ช่วยบำบัดรักษาสุขภาพช่วยลดความเครียด ลดความวิตกกังวล และทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นทั้งยังมีฤทธิในการฆ่าเชื้อโรคในอากาศ และทำให้ ยุง มดและแมลงต่างๆ หายไป อีกด้วย

กำยานคุณภาพ ควันจะไม่แสบตา

 

อ่าน วัฒนธรรมกำยาน (1)

 

One thought on “เครื่องหอม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s