วัฒนธรรมกำยาน (3)

Incense in Ancient Egypt

img_1876

การเผากำยานในวัฒนธรรมอียิปต์ (3500 -332 ปี ก่อนคริสตศักราช) ถือเป็นพิธีกรรมหลักในการบวงสรวงเทพเจ้าของอียิปต์โบราณ ปริมาณกำยานที่ใช้ในวิหารเทพทั่วทั้งดินแดนอียิปต์ในแต่ละวันนั้นมากมายนัก

ขุนนางนาม Iuny หรือ Yuny ในรัชสมัยของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ได้ถวายกำยานแด่เทพโอริซิสและเทพีไอซิส มีจารึกกล่าวถึงกำยานไว้มาก เช่น

กำยานแบบ Kapet นั้นมีหลากหลายรูปแบบและมีการใช้มาตั้งแต่ยุคราชวงศ์เก่า ( 2686-2181 ก่อนคริสตศักราช) ว่ากันว่ามันให้กลิ่นที่หอม น่าอภิรมย์

 

kapet
กำยาน kapet

 

จารึกรายการสิ่งของในยุคของฟาโรห์ Thutmose III บันทึกถึงกำยานแบบ Ihmut ที่ได้จากต้นปันท์ และ กำยานเขียวที่ได้เปอร์เซีย  และนักบวชในยุคของฟาโรห์รามเสสที่ 3 ได้บันทึกว่ามี กำยานสีขาว และกำยานไวไฟ นอกจากนี้ ยังมีกำยานแบบ jb ซึ่งมาจากซัคคารา

ตามแนวทางของพลูทารช อียิปต์โบราณจะเผากำยานในตอนเช้า จุดมดยอบ  (ยางไม้/เมอ) ในตอนกลางวัน จุดกำยาน Kapet ในตอนเย็น ส่วนในพิธีกรรมต่างๆ ก็จะมีการเผากำยานเฉพาะของแต่ละพิธีอีกด้วย

นอกจากนี้ กำยานยังมีการนำไปเผาโดยการโยนลงในถ่านร้อนร่วมกับพวกผลไม้แห้งเพื่อให้เกิดกลิ่นต่างๆ สำหรับอบรมห้องด้วย

……..

The burning of incense was central to the worship of the gods of Ancient Egypt and large quantities of incense were burned every day in temples throughout Egypt.

Iuny makes an offering of incense to Osiris and Isis
Kapet (Kyphi) was one of the most popular varieties and seems to have been in use since the Old Kingdom. As well as its pleasing scent.

Ihmut incense, sonter incense (both from Punt) and green incense (thought to be based on galbanum from Persia) are listed in records from the reign of Thutmose III, and priests during the reign of Ramesses III recorded both white incense (probably based on frankincense) and “inflammable incense” in a list of offerings.

There is also a type of incense known as jb (referred to on the Stele of Sekerkhabau from Saqqara). The name was written using the hieroglyph for kid (a young male goat) leading some to suggest that it was based on musk.

According to Plutarch the Ancient Egyptians burned frankincense in the morning, myrrh at midday and Kyphi (Kapet) in the evening. In addition certain gods were associated with specific types of incense (for example, Hathor was strongly associated with myrrh) and certain types of incense were used for specific ceremonies.

Incense ingredients were either ground and thrown on hot coals or mixed with dried fruit (such as raisins or dates) and formed into small pellets to be burned.

 

อ่าน วัฒนธรรมกำยาน (2)

อ่าน วัฒนธรรมกำยาน (4)

2 thoughts on “วัฒนธรรมกำยาน (3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s