วัฒนธรรมกำยาน (4)

ในอารยธรรมเมโสโปเตเมีย (3100 ปี ก่อนคริสตศักราช) มีอารยธรรมย่อยโดยเริ่มจากชาวสุเมเรียนในดินแดนตะวันออกกลาง ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน การใช้กำยานพบในพิธีกรรมทางศาสนาในลักษณะการเผากำยานกับถ่านไม้ โดยกำยานจะประกอบจากยางไม้หลายชนิด เช่น ไม้เซดาร์ จูนิเปอร์ ไซเปรส และ ทามาริสก์

การเผากำยานเพื่อถวายเทพเป็นการเฉพาะ  เช่น เทพอินานนา เทพเอนลิล เทพมาร์ดุค หรือ เทพมังกรทีอาแมท หรือแม้กระทั่งเทพซามาช สุริยเทพก็จะถวายกำยานไม้เซดาร์บริสุทธ์ กำยานผสมมักจะผสมกลิ่นดอกมะลิเป็นส่วนมาก

กำยานที่ดีที่สุดเชื่อกันว่า พบในดินแดนโอมาน ซึ่งทำให้เกิดการค้ากำยานอย่างกว้างขวางในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองท่า Khor Rori เป็นแหล่งสำคัญสำหรับส่งออกกำยานไปยังดินแดนต่างๆ รวมไปถึงอินเดียและจีน ตั้งแต่ 300 ปี กคศ. จนถึง ศตวรรษที่ 4  และทำให้ดินแดนโอมานปรากฎอยู่ในคำภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์และคัมภีร์อัลกุรอานของศาสนาอิสลาม

กำยานที่มีลักษณะใส (silver incense) ถือเป็นกำยานชั้นสูง เป็นกำยานสำหรับกษัตรย์และชนชั้นสูง สำหรับกำยานที่มีลักษณะสีน้ำตาล (muddy incense) ถือเป็นกำยานราคาถูกและซื้อหาได้ทั่วไป

incense01
ชุดเผากำยาน

 

ชุดเผากำยาน (censor) ในอารยธรรมเมโสโปเตเมียนิยมสร้างเป็นรูปสัตว์ ในวัฒนธรรมอื่นนิยมสร้างเป็นกระถางลายอักษระและดอกไม้

censor
ชุดเผากำยานในดินแดนอาหรับ

 

 

่อ่าน วัฒนธรรมกำยาน (3)

อ่าน วัฒนธรรมกำยาน (5)

 

2 thoughts on “วัฒนธรรมกำยาน (4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s