อสูรยิ่งใหญ่

เบฮีมอท Behemot ราชันย์จ้าวแห่งพิภพ ผู้ครอบครองพื้นปฐพี สัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 1 ใน 3 มหาปีศาจดึกดำบรรพ์ยักษ์ มีความแข็งแกร่งมาก เป็นอสูรระดับสูง การขยับของมันจะทำให้แผ่นดินโลกสั่นสะเทือน มีพลังเหนือธรรมชาติ เป็นสัตว์บนพื้นพิภพที่แข็งแรงมากที่สุดและตัวใหญ่ที่สุด

เลวีอาธาน Leviathan ราชาแห่งท้องน้ำ สัตว์ร้ายในทะเล 1 ใน 3 มหาปีศาจดึกดำบรรพ์ยักษ์ มีลักษะคล้ายมังกร มีลำตัวยาว ขนาดใหญ่ ศีรษะยาว ฟันแหลมคม มีปีกที่กลางลำตัว มีความแข็งแกร่งมาก เป็นอสูรระดับสูง  เป็นพลังแห่งความสับสนวุ่นวาย การขยับของมันจะทำให้เกิดคลื่นน้ำสูงเกินกว่าจะคาดการณ์ได้ มีลมหายใจเป็นไฟควบคุมผืนน้ำท้องทะเล บางที่เชื่อว่าควบคุมฤดูฝน เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดพายุครั้งใหญ่ ปกติไม่เป็นภัยต่อมนุษย์ เนื่องจากชอบอยู่อย่างสันโดษ

ซิซ ziz ราชาแห่งท้องฟ้า มีศักดิ์เท่า เบฮีมอท ราชาแห่งพื้นปฐพี และ ลิเวียธานราชาแห่งท้องน้ำ บนพื้นแผ่นฟ้าคืออาณาเขตของมัน มีปีกกว้างพอจะบดบังดวงอาทิตย์ และมีหน้าที่ปกปักษ์บรรดานกทั้งมวล

monster

เบเลียล  Belial   เป็น 1 ใน 7 เจ้าชายแห่งนรก เป็นปิศาจตนที่หกสิบแปดในแดนนรก  เป็นราชาผู้ปกครองทิศตะวันออกและมีอสูรใต้บังคับบัญชา 66 กอง มีอำนาจทำให้ผู้อัญเชิญล่องหนได้

Baal

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s