ปฐมอิมเมจจิง

ปรึกษาเรา แล้วท่านจะโชคดี มั่งมี

– personal consultant
– problem solving consulting
– organization culture creating
– ritual/activity consultant

ค่าบริการปรึกษาไม่แพง คุ้มค่า)

การให้คำปรึกษาธุรกิจ

• ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีและเป้าหมายธุรกิจให้เหมาะสมกับการตลาดเชิงแบ่งปัน
• บรรลุจุดมุ่งหมายของธุรกิจด้วยพันธมิตร
• เตรียมแผนงานธุรกิจ ก่อนเริ่มลงมือดำเนินการการตลาดเชิงแบ่งปัน
• วิเคราะห์กระบวนการทำงานปัจจุบันของธุรกิจในเชิงลึกเพื่อวางแผนงานที่เหมาะสม
• เพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจโดยไม่เพิ่มภาระทางการเงิน
• พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดอย่างอย่างเป็นขั้นตอน
• พัฒนาการตลาดและตลาดออนไลน์
• พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์เพื่อตำแหน่งทางการตลาดทีดีของธุรกิจ

 

Sharing Economy is new but not share equally, sharing marketing is share duties to participants with response to his due.

เรารับฝึกอบรมการคิดแก้ไขปัญหาซับซ้อนสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้สนใจ โดยจัดเป็นหลายระดับ และการอบรมมีเฉพาะกลุ่มย่อย หรือ กลุ่มเล็กเท่านั้น

 

good matra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s