ปางมือ-มุทรา

ปางมือ หรือ  มุทรา เป็นท่าทางของมือที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำสมาธิและการฝึกฝนตนเองของนักบวชในศาสนาโบราณทั้งหลาย ด้วยเชื่อว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน ปางมือมีมากกว่า 100 ปางมือ และได้มีการพัฒนาปางมือเพื่อประโยชน์ในการบำรุงสุขภาพและการเชื่อมต่อเชิงพลังงาน ทั้งนี้ หลักการสำคัญ คือ นิ้วมือเป็นส่วนที่สื่อถึงธาตุพื้นฐานทั้ง 5 ในกายมนุษย์ ได้แก่

  • นิ้วหัวแม่มือ แทน อากาศ
  • นิ้วชี้ แทน ลม
  • นิ้วกลาง แทน ไฟ
  • นิ้วนาง แทน น้ำ
  • นิ้วก้อย แทน ดิน

ในบางตำรา นิ้วแต่ละนิ้วอาจแทนธาตุพื้นฐานที่แตกต่างกันไปได้ เช่น ตำราจีน ก็จะแทนที่นิ้วมือกับธาตุ ดิน น้ำ ไม้ ไฟ ทอง เป็นต้น

Continue reading “ปางมือ-มุทรา”

La nina

ลานีญา (La Niña: เด็กหญิง) เป็นปรากฏการณ์บรรยากาศมหาสมุทรซึ่งเกิดขึ้นคู่กับเอลนีโญ (El Niño: เด็กชาย) อันเป็นความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ ในช่วงที่เกิดลานีญา อุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลตลอดมหาสมุทรแแปซิฟิกตอนกลางด้านตะวันออกแถบเส้นศูนย์สูตร (บริเวณชายฝั่งเอควาดอร์ เปรูและชิลีตอนเหนือ จนถึงอินโดนีเซียและออสเตรเลีย) จะต่ำกว่าปกติ 3-5 °C ลานีญามักเกิดขึ้นหลังปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรง ลานีญาจะเกิดโดยเฉลี่ย 5-6 ปีต่อครั้ง และเกิดแต่ละครั้งกินเวลานานประมาณ 1 ปี

Continue reading “La nina”

ปีชง

จุดเริ่มต้นเริ่มที่การวัดเวลา แต่เดิมใช้ระบบสุริยคติ วันเวลาระหว่างวัน และ คิดคำนวณปีจากวิถีทางโคจรของพระอาทิตย์ แต่เมื่อมีฤดูกาล ทำให้กลางวันยาวสั้นไม่เท่ากัน จึงมีความไม่แน่นอนในการบอกระบุเวลา เนื่องจากต้องปรับเวลาตามช่วงเวลาที่มีแสงแดด จึงมีการเปลี่ยนแปลงมาใช้ระบบปฏิทินระบบปฏิทินราชวงศ์ นั่นคือ ใช้ระบบจันทรคติ ทำให้เกิดหน่วยของเวลาที่เท่ากันตามรอบของดวงจันทร์

การจัดแบ่งหน่วยวันเวลาของจีนเป็นการผสมผสานระหว่างราศีบน หรือที่เรียกว่า กิ่งฟ้า (Heavenly Stems) 10 ราศี   กับราศีล่าง หรือ ก้านดิน (Earthly Stems) 12 ราศี

ในหนึ่งวันมี 24 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นช่วง ช่วงละ 2 ชั่วโมง   10 วัน เท่ากับ 1 สัปดาห์  และ 3 สัปดาห์ เท่ากับ 1 เดือน ( 1 เดือนแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 15 วัน)  ท้ายสุดก็คือ 1 รอบ เท่ากับ 12 ปี   โดยในแต่ละปีจะมีชื่อเรียกเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ 12 ชนิด เรียกว่า 12 นักษัตร โดยกำหนดสัตว์ ๑๒ ชนิด เป็นเครื่องหมายในแต่ละปี

Continue reading “ปีชง”

อสูรยิ่งใหญ่

เบฮีมอท Behemot ราชันย์จ้าวแห่งพิภพ ผู้ครอบครองพื้นปฐพี สัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 1 ใน 3 มหาปีศาจดึกดำบรรพ์ยักษ์ มีความแข็งแกร่งมาก เป็นอสูรระดับสูง การขยับของมันจะทำให้แผ่นดินโลกสั่นสะเทือน มีพลังเหนือธรรมชาติ เป็นสัตว์บนพื้นพิภพที่แข็งแรงมากที่สุดและตัวใหญ่ที่สุด

เลวีอาธาน Leviathan ราชาแห่งท้องน้ำ สัตว์ร้ายในทะเล 1 ใน 3 มหาปีศาจดึกดำบรรพ์ยักษ์ มีลักษะคล้ายมังกร มีลำตัวยาว ขนาดใหญ่ ศีรษะยาว ฟันแหลมคม มีปีกที่กลางลำตัว มีความแข็งแกร่งมาก เป็นอสูรระดับสูง  เป็นพลังแห่งความสับสนวุ่นวาย การขยับของมันจะทำให้เกิดคลื่นน้ำสูงเกินกว่าจะคาดการณ์ได้ มีลมหายใจเป็นไฟควบคุมผืนน้ำท้องทะเล บางที่เชื่อว่าควบคุมฤดูฝน เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดพายุครั้งใหญ่ ปกติไม่เป็นภัยต่อมนุษย์ เนื่องจากชอบอยู่อย่างสันโดษ

ซิซ ziz ราชาแห่งท้องฟ้า มีศักดิ์เท่า เบฮีมอท ราชาแห่งพื้นปฐพี และ ลิเวียธานราชาแห่งท้องน้ำ บนพื้นแผ่นฟ้าคืออาณาเขตของมัน มีปีกกว้างพอจะบดบังดวงอาทิตย์ และมีหน้าที่ปกปักษ์บรรดานกทั้งมวล

monster

เบเลียล  Belial   เป็น 1 ใน 7 เจ้าชายแห่งนรก เป็นปิศาจตนที่หกสิบแปดในแดนนรก  เป็นราชาผู้ปกครองทิศตะวันออกและมีอสูรใต้บังคับบัญชา 66 กอง มีอำนาจทำให้ผู้อัญเชิญล่องหนได้

Baal