zootopia-7-sloth

zootopia (คุยกันต่อตอนที่ 7)

flash เป็นชื่อของ sloth ที่ทำหน้าที่ ในแผนกยานพาหนะ เขาทำงานได้เร็วอย่างที่สล็อธทำได้ แต่ก็ช้ากว่าใจของผู้มาติดต่อธุระทั้งหลาย

ในทางสัญวิทยา sloth หมายถึง ความไม่ระแวงระวัง  สิ่งที่เชื่องช้า ไม่รีบร้อน

Continue reading “zootopia-7-sloth”

zootopia-8-Lion

zootopia (คุยกันต่อตอนที่ 8)

แม้ในเรื่องจะผูกให้สิงโต Mayor Lionheart นายกเทศมนตรี แห่งเมือง zootopia ปิดบังปัญหาคนหาย (สัตว์) รวมทั้งสิ้น 14 ตัว ที่เกิดขึ้นในเมือง ความเป็นจริงของปัญหาคือ เหล่าสัตว์เกิดภาวะกลายเป็นสัตว์ป่าเถื่อน เดินสี่ขาและไม่มีสติจนทำร้ายคนอื่น นายกไลออนฮาร์ทไม่ต้องการปัญหา จึงจับคนเหล่านั้นไปไว้โรงพยาบาลบ้า ซึ่งไม่สามารถรักษาอาการได้ เพียงแต่จับขังไว้เท่านั้น

ในทางสัญวิทยา สิงโต หมายถึง ความแข็งแกร่ง ความตื่นตัว และ อำนาจในตนเอง ในทางตรงกันข้ามก็แทนความโกรธเกรี้ยว ความก้าวร้าว การสั่งการ

ไลออนฮาร์ทนำเสนอทั้งสองภาพ กับประชาชนเขาคือผู้นำที่มีอำนาจ มีภาวะผู้นำ แต่กับลูกน้อง เขาเผด็จการ สั่งการ และไม่รับฟังคนอื่น

 

Continue reading “zootopia-8-Lion”

zootopia-9-lamp

zootopia (คุยกันต่อตอนที่ 9)

รองนายกฯ เบลล์เวทเธอร์ (แกะตัวเมีย) เป็นผู้อยู่เบื้องหลังปัญหาต่างๆ ของซูโทเปีย โดยในเรื่องแสดงผ่านแนวคิดว่าเป็นเพราะปม (complex) ที่เกิดจากการที่ไลออนฮาร์ทไม่ให้เกียรติและใช้เธอเหมือนเป็นเลขาของตนนั้น

ในทางสัญวิทยา แกะแทนความอ่อนต่อโลก ความบริสุทธิ์ในวัยเยาว์ ความสุภาพ การยอมรับในข้อจำกัดของตัวเอง แต่ก็สื่อถึงความอ่อนแอ ความไร้อำนาจ การยอมทำตามที่สังคมต้องการ การอยู่ในขนบธรรมเนียม

8

ดังนั้น รองนายกฯ เบลล์เวทเธอร์ จึงมีภาพลักษณ์ที่ดูอ่อนแอ ยอมทำตามผู้อื่น ในขณะที่ข้อขัดแย้งในใจคือ การยอมรับในข้อจำกัด นั้น เธอเชื่อว่า มันยังไม่ใช่ข้อจำกัดที่แท้จริงของเธอ นำไปสู่การมี ego ที่จะมุ่งทำในสิ่งที่เธอต้องการไม่ว่าจะดำเนินไปบนวิถี (mean) ที่ดีหรือไม่ดีก็ตาม ในจุดนี้ทำให้ superego ไม่ทำงานเต็มที่ แต่ในทางจริยศาสตร์มีข้อคิดคำนึงที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน

Continue reading “zootopia-9-lamp”

zootopia-10-Fox

zootopia (คุยกันต่อตอนที่ 10)

นิค ไวลด์ (สุนัขจิ้งจอก) เข้าหลอกต้มตุ๋นจูดี้ซึ่งเป็นตำรวจใหม่เพื่อไขคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเมือง เขารอบรู้และดูฉลาดเฉลียว แต่ก็แสดงให้เห็นว่ามีเล่ห์เหลี่ยมอยู่รอบตัว

ในทางสัญวิทยา สุนัขจิ้งจอกสื่อถึงการตอบสนองอย่างรวดเร็วทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ การตื่นตัว มีความฉลาดแกมโกง ยอมรับในด้านเจ้าเล่ห์ของตนเอง ใช่เล่ห์เหลี่ยมในการแก้ไขสถานการณ์ แต่ก็เป็นคนช่างฝันอีกด้วย

สุนัขจิ้งจอกจึงเป็นสัตว์ที่ถูกตีตรา (label) ไว้โดยสังคมว่าเป็นสัตว์เจ้าเล่ห์ ไม่ซื่อสัตย์ เห็นแก่ตัว และเป็นตัวแทนของผู้แสวงหากอบโกยไม่สิ้นสุด การตีตรานี้ทำให้เกิดการแบ่งแยก เมื่อแบ่งแยกก็เกิดชนชั้น และทำให้คนส่วนหนึ่งกลายไปเป็นชนชายขอบ (marginalization)

ความต่าง (difference) เป็นรูปแบบหนึ่งของการจำแนกประเภทตามแนวคิดของอริสโตเติล เพื่อชี้ว่าสิ่งเฉพาะหน่วย (unit) มีลักษณะอย่างไร แต่แนวคิดความเป็นสากลชี้ให้ลดทอนความต่าง (abstraction) เพื่อให้มีลักษณะร่วมอย่างสากล เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ซึ่งสามารถลดทอนจนเหลือเพียงสารัตถะ (essence) เป็นลักษณะร่วม คือ เป็นจิต/เป็นสสาร ในกระบวนการนี้ทำให้มนุษย์จัดเก็บข้อมูลจากการรับรู้ต่างๆ ไปเป็นความรู้ และนำเก็บเป็นความทรงจำซึ่งมนุษย์มีสมรรถนะทางปัญญาในการใช้งานความทรงจำได้อย่างรวดเร็ว เรียกว่า ปรีชาญาณ

Continue reading “zootopia-10-Fox”